Home/Nieuws items/Interview: Gezond Amsterdam

Interview: Gezond Amsterdam

“Baking Lab is een Bakkers LAB & Café in Amsterdam Oost. Mensen
kunnen er samenkomen, een workshop volgen, aan experimenten
deelnemen, wat lekkers eten én natuurlijk brood kopen! Ook zelf leren we
iedere dag nieuwe dingen door te experimenteren. Door brood te bakken
met onze handen maken we een verbinding met ons verleden, met onze
creativiteit en kennis maken we een brug naar de toekomst……..