/Lab & Circulair

Lab & Circulair

Meer informatie

Vroeger werd in bakkerijen ongetwijfeld veel geëxperimenteerd omdat grondstoffen schaars waren en de kwaliteit daarvan regelmatig wisselde. Ook de kennis over het bereiden van voeding was anders vastgelegd dan nu. Je kon niet even een recept googelen. Een goed product maken onder veranderende condities betekende zelfstandig kennis ontwikkelen (ambacht!) en daarom smaakte een broodje in Limburg heel anders dan een broodje in Groningen.

De focus van de hedendaagse bakkerijen ligt op schaalbaarheid, efficiency en winstmarges. Daar past het experimenteren en ontwikkeling van eigen producten minder goed bij. De ooit zo vindingrijke bakker is afhankelijk geworden van de kennis van zijn grondstofleveranciers. Mede daardoor zijn veel bakkers het ambachtelijke verhaal kwijt geraakt. De broodjes in Limburg en Groningen komen nu meestal uit dezelfde voorgefabriceerde broodmix.

Trends veranderen. Nieuwe kleine bakkerijen zoeken weer naar een oorspronkelijk en onderscheidend verhaal. Het experiment is een belangrijke motor van onze kleinschalige bakkerij. De nadruk in ons bakkerscafe ligt dus op creativiteit en daarnaast ook op circulaire processen waarmee we op speelse manier betekenis proberen te geven aan het thema duurzaamheid.

Tijdens het ontwerpproces van Baking Lab hebben we geprobeerd een brug te vormen tussen verleden en toekomst. Samen met Kasper en Leon hebben we een handbediende keukenlift ontworpen, om zo het Bakkers LAB met het café daarboven te verbinden. We hebben ook een rijskast van glas gebouwd zodat bezoekers broden kunnen zien rijzen en we hebben een apparaat ontworpen waarmee we broden snel in de oven kunnen laden. De warmte in de bakkerij wordt gebruikt om de kompostbak en kas in onze tuin bij te warmen. Buiten op straat kunnen mensen de geur van vers gebakken brood ruiken, via een geurpaal die de broodgeur vanaf de ovens naar de straat leidt. We hebben een fiets waarmee je tijdens workshops graan kunt malen en kunt ervaren hoe veel energie dit kost. IT studenten Dimitris en Theodoris hebben geholpen bij het ontwerpen van een aantal slimme IT systemen.
Veel dank aan iedereen die mee heeft gewerkt en mee heeft gedacht om deze bijzondere Bakkers LAB in Amsterdam mogelijk te maken. Welkom bij de Baking Lab Experience!