/Lab & Circulair

Lab & Circulair

Meer informatie

Onze methode van brood maken is geslecteerd als een van de best practice voorbeelden door Nederland circulair!

De Kunst & Wetenschap van desem fermentatie

Lang geleden, voor de enorme schaal van de huidige voedingsindustrie, werd in bakkerijen ongetwijfeld veel geëxperimenteerd omdat grondstoffen schaars waren en de kwaliteit daarvan regelmatig wisselde. Ook de kennis over het bereiden van voeding was anders vastgelegd dan nu. Je kon niet even een recept googelen. Een goed product maken onder veranderende condities betekende zelfstandig kennis ontwikkelen (ambacht!) en daarom smaakte een broodje in Limburg heel anders dan een broodje in Groningen.

De hedendaagse bakkerijen zijn vaak gericht op schaalbaarheid, efficiency en winstmarges. Daar past het experimenteren en ontwikkeling van eigen producten minder goed bij. De ooit zo vindingrijke bakker is afhankelijk geworden van de kennis van zijn grondstofleveranciers. Mede daardoor zijn veel bakkers het ambachtelijke verhaal kwijt geraakt. De broodjes in Limburg en Groningen komen nu meestal uit dezelfde voorgefabriceerde broodmix.

Trends veranderen. Nieuwe kleine bakkerijen zoeken weer naar een oorspronkelijk en onderscheidend verhaal. Het experiment is een belangrijke motor van onze kleinschalige bakkerij. De nadruk in ons bakkerscafe ligt dus op creativiteit en daarnaast ook op circulaire processen waarmee we op speelse manier betekenis proberen te geven aan het thema duurzaamheid.

Bij het ontwerpen Baking Lab hebben we geprobeerd een brug te vormen tussen verleden en toekomst. Samen met Kasper en Leon hebben we een handbediende keukenlift ontworpen, om zo het Bakkers LAB met het café daarboven te verbinden. Bezoekers kunnen broden zien rijzen in onze reiskast. De warmte in de bakkerij wordt gebruikt om de compostbak en de kas in onze tuin bij te warmen. Via een geurpaal wordt de broodgeur vanaf de ovens naar de straat geleidt en er is een fiets waarmee je tijdens workshops graan kunt malen en ervaren hoe veel energie dit kost. Dimitris en Theodoris hebben geholpen bij het ontwerpen van IT applicaties waardoor we slimmer kunnen werken.