Home/Duurzame bakkerij

Duurzame bakkerij

Duurzaam? Een bakkerij kan meer zijn dan een plek waar alleen brood en banket gebakken wordt
Het bakkersvak is bij uitstek geschikt om de betekenis van circulariteit en duurzaamheid te onderzoeken en deze concreet betekenis te geven in deze tijd. Een ambachtelijke bakkerij is van oudsher een plek waar basale grondstoffen getransformeerd worden in allerlei bijzondere producten, een plek waar je een community rondom kunt bouwen, een plek voor placemaking waar diverse mensen uit de buurt aan het ambachtelijke proces deel kunnen nemen en leren hoe ze voedselvoorspelling kunnen voorkomen. Een bakkerij kan een sociale ontmoetingsplek voor thuisbakkers worden die daar meel en andere grondstoffen inkopen. Of een inspirerende plek zijn om meer te leren over het eeuwenoude ambacht en de onderliggende wetenschap. Baking Lab Amsterdam is dit type bakkerij geworden en kan andere ondernemers helpen circulair te innoveren.

Transitietaal, “opschralen” en duurzaamheid
Duurzaamheid en circulariteit zijn begrippen die niet voorbij gegaan aan marketeers die opeens bananen, groente en andere voedingsmiddelen gaan “redden”. Onze welvaart heeft een keerzijde, gemakzucht. In de afgelopen decennia hebben we efficiënt opgeschaald maar onze waarden en onze taal ook “opgeschraald”. De kortste weg is te vaak de “beste” weg en zo belandt veel van ons eten en helaas ook onze taal (greenwashing) al snel in de prullenbak. Waar het vandaan komt, hoe en door wie het is gemaakt maakt op de snelweg van ons bestaan niet veel uit. Als er maar een sticker op de plastic verpakking is geplakt waarop b.v. staat dat het ambachtelijk, met liefde en passie is gemaakt. De gehaaste consument eet het wel. Duurzaam taalgebruik gaat natuurlijk over wat je uiteindelijk werkelijk doet en niet om al die mooie woorden.

Duurzaam ondernemen: Common sense is not so common anymore
De snelste of kortste weg is vaak ook de meest geestdodende weg. Duurzaamheid en circulariteit hebben tijd nodig, het zijn waarden die vanzelfsprekend kunnen zijn. Maar common sense, is nu niet zo common anymore. Jammer, want mensen bloeien vaak op als ze uitgedaagd worden om iets te repareren. Zelf ontdekken, leren innoveren doe je niet even met een druk op de knop. Het is een investering die tijd kost maar op termijn je autonomie en eigenwaarde vergroot. En die positive energie kun je goed gebruiken om b.v. nieuwe producten te ontwikkelen van reststromen die anders in de prullenbak zouden verdwijnen. Je nieuwsgierigheid wordt zo weer aangeboord en je belangstelling voor de oorsprong van grondstoffen groeit. Daardoor wordt de kans groter dat je meer bewust wordt hoe en met wie je in de keten samen wilt werken. In onze bakkerij gaat het primair over dit soort bewustzijnsprocessen, over gedragsverandering, over het aanboren van de creativiteit in ons team, het verdiepen van kennis en hoe we de autonomie van ons jonge mensen kunnen vergroten door circulair te leren ondernemen. Deze investering verdient zich op allerlei-  maatschappelijk relevante – manieren terug.  Zo bevorder je als ondernemer op termijn niet alleen een duurzaam en financieel gezond bedrijfsmodel, maar draag je ook positief bij aan de samenleving. 

Advies over circulair ondernemen?
Bij Baking Lab Amsterdam onderzoeken we nieuwe manieren om circulair ondernemerschap in combinatie met financieel gezonde bedrijfsvoering mogelijk te maken, want duurzaam werken in de bakkerij is een voor de hand liggende manier om het ambacht in deze tijd authentiek invulling te geven. En niet onbelangrijk, circulair werken in de bakkerij levert onderscheidende producten, blije medewerkers en trouwe klanten op.