/Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

September 2018

Activiteiten

Onder activiteiten wordt verstaan:

 • Zelf kneden in de bakkerij
 • Zelfstandig vervaardigen van producten
 • Malen van granen en noten
 • Persen van olie
 • In de lab experimenteren
 • Het bakken van brood en bereiden van eten
 • Deelnemen aan workshops, cursussen, hackathon of andere educatieve en sociale activiteiten.

Offerten & Maatwerk:

 • Een offerte van Baking Lab is vrijblijvend, tenzij anders is overeengekomen.
 • De betaal- en aanuleringsvoorwaarden voor een  goedgekeurde offerte staan in de offerte.
 • Indien na het overschrijden van de betalingstermijn en de daaropvolgende betaalherinnering de factuur niet is betaald zal deze vermeerderd worden met de wettelijke rente.
 • De betaling geschiedt vooraf en giraal, tenzij is overeengekomen dat op locatie gepint wordt.
 • Inschrijving voor een activiteit is pas definitief als de aanmelding door ons schriftelijk of per e-mail bevestigd is en aan de betaling is voldaan.
 • Gepubliceerde prijzen voor activiteiten zijn inclusief BTW voor particulieren en exclusief BTW voor bedrijven.
 • Voor workshops die via het reserveringssysteem op deze website zijn geboekt en betaald gelden deze specifieke annuleringsvoorwaarden

Overmacht en annulering

 • Baking Lab behoudt zich het recht om in een geval van overmacht een activiteit te annuleren. In dat geval is Baking Lab niet aansprakelijk voor de gevolgen van deze annulering.
 • In geval van annulering van een activiteit door Baking Lab zal de klant volledige restitutie ontvangen van het reeds betaalde boekingsbedrag.

Aansprakelijkheid

 • Baking Lab is niet aansprakelijk voor enige vorm van lichamelijk of ander letsel ten gevolge van deelname aan een activiteit.
 • Baking Lab is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal aan de door deelnemers meegebrachte eigendommen zoals jassen, tassen en andere persoonlijke eigendommen.

Algemene huisregels

 • Van deelnemers aan activiteiten wordt verwacht dat ze de werkruimte netjes houden en alle gangbare veiligheids- en omgangsnormen naleven.
 • Roken is in het gebouw en tuin niet toegestaan.

Registratie en gebruik van beeldmateriaal

 • In sommige gevallen worden foto- en video-opnamen van onze activiteiten gemaakt en geplaatst op onze website en social media kanalen. Indien de deelnemer hiervoor geen toestemming heeft gegeven zullen wij na bezwaar deze beelden verwijderen.

Zie ook:

Baking Lab
Linnaeusstraat 99
1093 EL Amsterdam
E: info@bakinglab.nl
T: 020-2400158