Home/Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Maart 2020

Activiteiten

Onder activiteiten wordt verstaan:

 • Zelf kneden in de bakkerij
 • Zelfstandig vervaardigen van producten
 • Malen van granen en noten
 • Persen van olie
 • Lab experimenteren
 • Het bakken van brood en bereiden van eten
 • Deelnemen aan workshops, cursussen, hackathon of andere educatieve en sociale activiteiten.
 • Online en virtuele events

Evenementen en pop-ups (externe partners)

 • Onze locatie kan worden gebruikt door externe partners voor het hosten van evenementen, zoals pop-up diners. In dat geval kunnen we ook onze diensten aanbieden om de – online – kaartverkoop voor deze evenementen af te handelen.
 • De externe partner blijft echter aansprakelijk voor het evenement zelf, inclusief een annuleringsbeleid van het evenement, restitutie van reeds betaalde kaarten, enz.

Offerten & Maatwerk (Baking Lab)

 • Een offerte van Baking Lab is vrijblijvend, tenzij anders is overeengekomen.
 • De betaalvoorwaarden voor een  goedgekeurde offerte staan in de offerte.
 • Indien na het overschrijden van de betalingstermijn en de daaropvolgende betaalherinnering de factuur niet is betaald zal deze vermeerderd worden met de wettelijke rente.
 • De betaling geschiedt vooraf giraal, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
 • Inschrijving voor een activiteit is pas definitief als de aanmelding door ons schriftelijk of per e-mail bevestigd is en in bepaalde gevallen aan de betaling vooraf is voldaan.
 • Gepubliceerde prijzen voor activiteiten zijn inclusief BTW voor particulieren en exclusief BTW voor bedrijven.

Uitloop, Meerwerk en Toeslagen (Baking Lab)

 • Een bepaald aantal consumpties is doorgaans inbegrepen in een evenement. Indien het aantal consumpties wordt overschreden zal Baking Lab aan de klant een toeslag berekenen zoals in de offerte-factuur vooraf is gecommuniceerd.
 • Onze events en workshops hebben een specifieke tijdsduur. Het kan zijn dat de opdrachtgever de duur van het evenement wenst te verlengen. Voor Baking Lab brengt een verlenging kosten met zich mee. De kosten voor het verlengen van een event of workshop, tenzij schriftelijk anders vooraf is overeengekomen, bedragen ten minste €135,-  per uur (ex.  21% BTW). Verlenging van een event is niet altijd mogelijk.

Annuleringskosten (Baking Lab):

 • Lees hier meer over de annuleringsvoorwaarden voor individueel geboekte workshops.
 • Events, team buildings en cursussen moeten voorbereid worden. Annuleren van deze projecten brengt kosten met zich mee. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met opdrachtgever gelden na een boeking voor een team building, event en andere groepsboekingen de volgende standaard annuleringskosten.  De annuleringskosten bedragen bij een annulering 30 dagen of meer voor het event 25% van de opdrachtsom. De annuleringskosten bij een annulering tussen 14 en 30 dagen voor het event bedragen 50% van de opdrachtsom. De annuleringskosten bij een annulering tussen 7 en 14 dagen voor het event bedragen 70% van de opdrachtsom. De annuleringskosten bij een annulering 7  dagen, of een no show, voor het event bedragen 100% van de opdrachtsom.

Vouchers, cadeaubonnen en tickets (Baking Lab)

 • De prijzen van workshops veranderen, afhankelijk van prijs kan een eerder aangekochte voucher direct ingeruild worden voor een worksop ticket  of  korting bieden op een workshop ticket.
 • Vouchers of cadeaubonnen zijn na aankoop 1 jaar geldig.
 • Vouchers of cadeaubonnen die niet tijdig worden gebruikt  worden naderhand niet vergoed.
 • Tickets voor workshops en events zijn alleen geldig indien de bijbehorende vergoeding vooraf naar Baking Lab is overgemaakt.

Overmacht (Baking Lab)

 • Baking Lab behoudt zich het recht om in een geval van overmacht een activiteit te annuleren. In dat geval is Baking Lab niet aansprakelijk voor de gevolgen van deze annulering.
 • In geval van annulering van een activiteit door Baking Lab zal de klant volledige restitutie ontvangen van het reeds betaalde boekingsbedrag.
 • In het geval dat een annulering van een activiteit plaatsvindt als gevolg van een derde partij of gebeurtenis waar wij geen controle over hebben, zullen we de klant op een andere datum een alternatieve optie aanbieden, waarvoor een ander restitutiebeleid geldt. Lees verder.

Aansprakelijkheid (Baking Lab)

 • Baking Lab is niet aansprakelijk voor enige vorm van lichamelijk of ander letsel ten gevolge van deelname aan een activiteit.
 • Baking Lab is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal aan de door deelnemers meegebrachte eigendommen zoals jassen, tassen en andere persoonlijke eigendommen.

Algemene huisregels

 • Van deelnemers aan activiteiten wordt verwacht dat ze de werkruimte netjes houden en alle gangbare veiligheids- en omgangsnormen naleven.
 • Roken is in het gebouw en tuin niet toegestaan.

Registratie en gebruik van beeldmateriaal

 • Soms worden foto- en video-opnamen van onze activiteiten gemaakt en geplaatst op onze website en social media kanalen. Indien de deelnemer hiervoor geen toestemming heeft gegeven zullen wij na bezwaar deze beelden verwijderen.

Zie ook:

Baking Lab
Linnaeusstraat 99
1093 EL Amsterdam
The Netherlands
E: info@bakinglab.nl
T:  +31-(0)20-2400158