/Annuleren of Omboeken Workshops

Annuleren of Omboeken Workshops

Deze voorwaarden gelden voor boekingen van workshops of andere cursussen die wij regelmatig aanbieden. Voor teambuilding, groepsboekingen, maatwerkopdrachten, eenmalige events  en boekingen die via andere websites of bedrijven zijn gedaan gelden andere voorwaarden.  Lees hiervoor onze algemene voorwaarden.

Kosten annuleren en omboeken
Annuleren van een workshop betekent voor ons extra werk en kosten. Voor het voorbereiden van onze cursussen moeten we o.a. personeel inplannen en andere voorbereidingen treffen. Bovendien is het maar de vraag of een ander persoon de vrijgekomen plek door een afzegging zal kunnen innemen. Aan het annuleren van een workshop  en het wijzigen van ticketdata zijn daarom kosten verbonden. In het geval de boeking tijdig wordt geannuleerd kunnen we een deel van de ticketkosten vergoeden. Hieronder lees je meer over onze annuleringsvoorwaarden.

Kosten voor het annuleren of verplaatsen van een workshop in een notendop

  • Annuleren of omboeken tot 14 dagen voor aanvang van de workshop: kosten 25 € per ticket.
  • Wijzigen of annuleren binnen 4 tot 14 dagen voor aanvang van de workshop: restitutie 50 % van de workshopprijs per ticket.
  • No Show en wijzigen of annuleren tot 4 dagen voor aanvang van de workshop: geen vergoeding.
  • Contact: workshop@bakinglab.nl

Late annulering, no show

  • Je krijgt 50% van de reeds in rekening gebrachte workshop-prijs terug indien je de reservering binnen 14 tot 4 werkdagen voor de start van een cursus per e-mail hebt gemeld (workshop@bakinglab.nl)
  • Bij een annulering 96 uur (4 dagen) voor aanvang van de cursus of bij een no show vindt geen restitutie van de ticket plaats. Dit geld ook voor cadeaubonnen die niet zijn gebruikt.

Vervanging
Je kunt bij verhindering jouw ticket wel aan een andere deelnemer overdragen. Dit dient je van tevoren naar ons te mailen. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden.

Force Majeures

Annulering door Baking Lab & Overmacht (Force Majeures)
Baking Lab behoudt zich het recht voor om voor aanvang van de cursus deze te annuleren wegens onvoldoende deelname, ziekte of een andere vorm van overmacht. In dat geval zal de klant per e-mail een annuleringsbericht ontvangen en het gehele bedrag voor de cursus terug kunnen ontvangen.

In het geval dat een annulering het gevolg  is van een derde partij of gebeurtenis waar wij geen controle over hebben, zullen we de klant op een andere datum een alternatieve optie aanbieden. In dat geval vindt geen automatische restitutie van de kosten plaats.  Indien de klant geen gebruik maakt van het alternatief dat wij bieden en ook verzuimt om binnen 1 maand hierop te reageren vervalt onze plicht tot restitutie.

Algemene voorwaarden
Meer informatie